อนุบาล KIDSSANOOK
    

     การพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 5 ปีแรกของชีวิตนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตซึ่งปัจจุบันการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยนั้น ก็ไม่ได้มีเฉพาะหน้าชั้นเรียนเท่านั้น แต่สื่อและเนื้อหาเสริมต่าง ๆ มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ให้มีพัฒนาการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยมีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามามีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษาครั้งนี้
     บริษัท เลิร์นสนุก จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมไทย จึงร่วมกันผลิต “โปรแกรม KIDSSANOOK” ขึ้นเพื่อช่วยแบ่งภาระการเรียนการสอน และเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

 

ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1. Software อนุบาล บรรจุในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 ชุด

2. กล่อง Multimedia Player 1 ชุด                

3. รีโมทควบคุมกล่อง Multimedia Player 1 ชุด

4. กล่องบรรจุอุปกรณ์ 1 กล่อง

5. สาย AV ต่อกับ TV. 1 เส้น

6. ชุดแปลงไฟต่อกับกล่อง Multimedia Player 1 ชุด

7. ชุดสาย USB 1 เส้น

8. คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง 1 เล่ม

9. Driver CD 1 แผ่น

รูปภาพอุปกรณ์และ Software ที่เกี่ยวข้อง
Contact us

บริษัท เลิร์นสนุก จำกัด 145 ลาดพร้าว 71 ซ.นาคนิวาส 48 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel .

เบอร์โทร 02-542-3950
เบอร์เเฟกซ์ 02-542-3951