ประถมศึกษา 8 กลุ่มสาระ THE SMART

     ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ครั้งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ คือ “การเรียนรู้แบบให้เด็กเป็นศูนย์กลาง” เปลี่ยนจากผู้รับในระบบการเรียนรู้แบบเก่า มาเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ให้มีพัฒนาการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยมีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามามีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษาครั้งนี้
     บริษัท เลิร์นสนุก จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมไทย จึงร่วมกันผลิต “โปรแกรม THE SMART” ขึ้นเพื่อช่วยแบ่งภาระการเรียนการสอน และเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กตามแนวคิดหลักสูตรใหม่ มีเนื้อหาครอบคลุมครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1–ประถมศึกษาปีที่6

 

ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1. Software The Smart บรรจุในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 ชุด

2. กล่อง Multimedia Player 1 ชุด                

3. รีโมทควบคุมกล่อง Multimedia Player 1 ชุด

4. กล่องบรรจุอุปกรณ์ 1 กล่อง

5. สาย AV ต่อกับ TV. 1 เส้น

6. ชุดแปลงไฟต่อกับกล่อง Multimedia Player 1 ชุด

7. ชุดสาย USB 1 เส้น

8. คู่มือการใช้งานและการติดตั้ง 1 เล่ม

9. Driver CD 1 แผ่น

รูปภาพอุปกรณ์และ Software ที่เกี่ยวข้อง
Contact us

บริษัท เลิร์นสนุก จำกัด 145 ลาดพร้าว 71 ซ.นาคนิวาส 48 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel .

เบอร์โทร 02-542-3950
เบอร์เเฟกซ์ 02-542-3951