บริษัทเลิร์นสนุก ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ด้วยเจตนาที่จะเห็นการศึกษาในประเทศไทยถูกยกระดับไปอีกขั้น

โดยที่เราคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ได้ผลักดันการศึกษาไปข้างหน้า และตั้งใจที่จะเป็นบริษัทที่ทำเพื่อประชาชนทุกระดับในสังคม

 

บริษัทเลิร์นสนุก มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นบริษัทด้านการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทต้นแบบในด้านการให้และการอุทิศเพื่อสังคม ซึ่งประชาชนทุกระดับฐานะสามารถจับต้องได้ โดยปลูกฝังความรู้ให้กับคนในสังคมตั้งแต่ระดับล่าง เพื่อให้เขาสามารถเข้าถึง เรียนรู้ และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัทเลิร์นสนุก ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ด้วยเจตนาที่จะเห็นการศึกษาในประเทศไทยถูกยกระดับไปอีกขั้น

โดยที่เราคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ได้ผลักดันการศึกษาไปข้างหน้า และตั้งใจที่จะเป็นบริษัทที่ทำเพื่อประชาชนทุกระดับในสังคม

 

บริษัทเลิร์นสนุก มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นบริษัทด้านการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทต้นแบบในด้านการให้และการอุทิศเพื่อสังคม ซึ่งประชาชนทุกระดับฐานะสามารถจับต้องได้ โดยปลูกฝังความรู้ให้กับคนในสังคมตั้งแต่ระดับล่าง เพื่อให้เขาสามารถเข้าถึง เรียนรู้ และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

Contact us

บริษัท เลิร์นสนุก จำกัด 145 ลาดพร้าว 71 ซ.นาคนิวาส 48 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel .

เบอร์โทร 02-542-3950
เบอร์เเฟกซ์ 02-542-3951