สื่อการเรียนการสอนภาอังกฤษแบบครบวงจร สำหรับทุกเพศทุกวัย โดยมีเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่าย และแฝงไปด้วยความสนุกสนาน เพื่อการพัฒนาทักษะ ด้านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด
สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ที่ครอบคลุมและสมบรูณ์ที่สุด ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย สนุกสนาน เนื่องจากมีตัวละครที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ มาช่วยเสริมสร้างจินตนาการและทักษะความรู้
สื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สำหรับหนูน้อย ชั้นอนุบาลผ่านการนำเสนอรูปแบบใหม่ ทั้งภาพและเสียง รวมทั้งมีตัวละครแสนน่ารัก ชวนให้ติดตามประกอบกับข้อคิด สอดแทรกที่จะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการ ไปพร้อมๆกับตัวละคร การันตีโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Contact us

บริษัท เลิร์นสนุก จำกัด 145 ลาดพร้าว 71 ซ.นาคนิวาส 48 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel .

เบอร์โทร 02-542-3950
เบอร์เเฟกซ์ 02-542-3951